Checklista för fukt

Fukt är i regel enkelt att upptäcka. Du kan upptäcka fukt visuellt genom ditt luktsinne eller genom att mäta fuktnivån. Fukt i sig är ofarligt men tillsammans med organiska material uppstår det ofta problem i form av mögelangrepp, svampbildning eller olika lukter. Fukt kan innebära en rad olika problem och kan förorsaka både stora hälsomässiga, materiella och ekonomiska skador. 

Har din källare ett fuktproblem? Här finns en checklista för fukt så att du själv skall kunna diagnostisera din källare.


Stort vattentryck mot grundmur

 • Bostaden har fel placering i förhållande till vattentryck och utsätts för mycket vatten – vattnet rinner mot huset, inte från huset.
 • Mycket vattentillförsel via stuprör och nedloppsrör, vattning av blomsterrabatter, droppande utekran eller snösmältning i närheten av grundmur.

Vattenintag i källarmur

 • Gammal eller ingen dränering eller svagheter eller brister i dräneringslösning eller annan fuktspärr.
 • Sprickor i murkonstruktion.
 • Misstanke om kapillär upptagning – även om nedloppsrör och dräneringsledning är korrekt monterade kan källaren ändå ta in vatten. Tecken på saltutslag på golv eller murvägg lite ovanför golv.

Saltutslag
saltutslag

 • Vita pulveraktiga spår eller ”rosor” på väggen. Saltutslag bildas när fukt tränger genom murar och väggar och kristalliseras på insidan av källarmurväggen. Ett av de säkraste tecknen på fuktproblem

fukt i vegg

Mögelsvamp

 • Svarta prickar, fläckar eller missfärgning på vägg och mur. Mögelsvampen trivs särskilt bra där det förekommer dålig ventilation och stillastående luft – titta bakom skåp, soffor och annan inredning som står intill en vägg.


Röta

 • Rötsvamp är svamp som bryter ned och försvagar träverk. Brunröta är vanligast (kallas även hussvamp) Rötsvamp och kan uppdagas vid brunfärgat och deformerat trävirke. Rötsvampen kan även vara vit, gul eller gråaktig. Trivs där det förekommer fukt och stillastående luft.

Material som sväller

 • Material som bildar bubblor eller sväller och/eller golvbeläggning som buktar. Eller ruttna material.

Småkryp

 • Småkryp som silverfiskar, trägnagare, hästmyror, källargråsuggor eller källarspindlar. Alla dessa småkryp föredrar hög luftfuktighet och ruttna träplankor.

Målarfärg som flagnar

murflass

 • Målarfärg som sitter löst, bildar bubblor eller som har flagnat. Fukt är den vanligaste orsaken till att målarfärg lossnar och faller av.

Fönster och dörrar som har slagit sig och blivit skeva

 • Fönster och dörrar som har slagit sig av fukt och blivit skeva eller är svåra att öppna är ofta ett resultat av hög luftfuktighet och fukt.

Källarlukt

 • Märker du den karaktäriska källarlukten (mögeldoft) är det en varningssignal om att din källare kan ha ett fuktproblem. Ofta kan det vara lite lurigt att få någon som bor i bostaden att lägga märke till doften eftersom man kan bli lite immun mot den. Lukten sätter sig ofta i tyg och textilier.

skjult fuktskade

Rost på cyklar och verktyg

 • Förvarar du cyklar, verktyg och annan metall i källaren; håll utkik efter rost.

Osynliga fuktskador

 • Har du en inredd källare kan det vara lite lurigt att öppna upp en panel eller gipsplatta för att kika bakom. Detsamma kan du göra med parkett och golvbeläggning.